Temaer

Temaer

Velg mellom temaene analoge og digitale timere.

Minutter

Minutter

Velg antall minutter du vil at timer-nedtellingen skal vare.

Sekunder

Sekunder

Velg antall sekunder du vil at timer-nedtellingen skal vare.

Skrifttyper

Skrifttyper

Velg mellom skrifttypene du vil bruke til timeren.

Skriftstørrelse

Skriftstørrelse

Bestem skriftstørrelsen.

Farge

Farge

Bestem farge på timeren.

Starttekst

Starttekst

Bestem teksten som vil vises før timeren starter.

Sluttekst

Sluttekst

Bestem teksten som vil vises etter at timeren er ferdig.

Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Bestem en bakgrunnsfarge for timeren.

Nedtelling siste minutt

Nedtelling siste minutt

Gjør at klokken skifter utseende, og teller ned det siste minuttet med fullversjonen av klokken (analog timer).