Teman

Teman

Välj mellan teman för digitala och analoga timers.

Minuter

Minuter

Ställ in det antal minuter som du vill ha för timerns nedräkning.

Sekunder

Sekunder

Ställ in det antal sekunder som du vill ha för timerns nedräkning.

Teckensnitt

Teckensnitt

Välj vilket teckensnitt du vill använda i din timer.

Teckenstorlek

Teckenstorlek

Ställ in teckenstorleken.

Färg

Färg

Ställ in timerns färg.

Starttext

Starttext

Ställ in den text som kommer att visas innan timern startas.

Sluttext

Sluttext

Ställ in den text som kommer att visas efter det att timern har gått.

Bakgrundsfärg

Bakgrundsfärg

Välj en bakgrundsfärg för timern.

Nedräkning sista minuten

Nedräkning sista minuten

Låt klockan ändras till nedräkning den sista minuten med en hel klocka (analog timer).